Frøslev Kirke

Oprindelig en enkel romansk limstenskirke fra 1100-tallet, som i 1250, blev ændret med en højere og bredere tilbygning, som gør kirken til et særpræget bygningsværk.

Senere om og tilbygninger fra gotisk tid præger kirken med tårnet fra 1669.

På tårnets sydside, højt oppe ses en sandtavle indsat til minde om giveren af tårnet. I tårnet hænger der 1 gammel og 1 ny klokke, den store klokke er fra 1665 og den lille er fra 2007.

Den oprindelige lille klokke er fra 1495 og er placeret i våbenhuset, hvor den kan besigtiges med sine 14 indstøbte pilgrimstegn.

Altertavlen er fra 1802 med et sjældent anakronistisk alterbillede, som er en kopi af den italienske maler Domenichino (1581-1641). Døbefonten er af bronzeret støbejern fra ca. 1865. prædikestolen er fra 1613.

Man kan også læse om Kirken inde på Tryggevælde provstis side
eller Frøslev sogns side.